Hankehaku 2013

Ohjeita hankehakuun 2013

KYT-hankkeille myönnetään rahoitus vuodeksi kerrallaan. Useamman vuoden kestävissä hankkeissa on jätettävä uusi hakemus joka vuosi normaalin hankehaun yhteydessä syksyllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoittaa kutsukirjeellä menettelystä, jonka mukaisesti hanke-esityksiä voidaan tehdä Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR). KYT-johtoryhmä laatii evästyksen hankehaun sisällöllisistä suuntaviivoista täydentämään puiteohjelmaa.

Hankehaun taustamateriaali

Hanke-esitykseen kuuluvat (1) hakulomake, (2) työsuunnitelma, (3) budjetti ja (4) tutkimusyhteenveto

Hanke-esityksen sähköpostiversio [PDF]

Päätöksenteko tutkimusten rahoituksesta

Päätöksenteko VYR-rahoitteisten tutkimushankkeiden rahoituksesta etenee alla olevan kaavion mukaisesti. KYT tukiryhmät arvioivat kaikki määräaikaan mennessä jätetyt hanke-esitykset. Hanke-esityksen arviointikriteerit ovat seuraavat: hyödynnettävyys, verkottuneisuus, koulutusvaikutus ja realistisuus. Lisäksi arvioidaan hanke-esityksen tieteelliset ansiot sekä hakijan KYT-hankkeissa ja muissa yhteyksissä osoittama tuloksellisuus.

KYT johtoryhmä laatii rahoitussuosituksen TEM:lle tukiryhmien arvioinnin pohjalta.

TEM tekee johtoryhmän suosituksen pohjalta virallisen rahoitusesityksen valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) johtokunnalle. TEM pyytää rahoitusesitykseensä lausunnon Säteilyturvakeskukselta (STUK). VYR-johtokunta tekee rahoituspäätöksen. Tutkimusohjelmaan osallistuvat tahot voivat tuoda tutkimusohjelmaan myös itse rahoittamiaan hankkeita.

Ohjeita raportoijalle

Vuosittain KYT-ohjelman tutkimushankkeet laativat kolme edistymisraporttia (30.4., 31.8. ja 30.11.) sekä vuoden vaihteen jälkeen koko vuoden kattavan vuosiyhteenvedon ja vuosiraportin (28.2.).

Koordinaattori laatii vuosittain tutkimusohjelmalle vuosisuunnitelman, kolme osavuosikatsausta (hankekohtaisten edistymisraporttien pohjalta) ja vuosikatsauksen.

  

 
 Arkisto
Hankehaku 2012

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |