Ohjeita

Ohjeita hankehakuun 2014

KYT-hankkeille myönnetään rahoitus vuodeksi kerrallaan. Useamman vuoden kestävissä hankkeissa on jätettävä uusi hakemus joka vuosi normaalin hankehaun yhteydessä syksyllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoittaa kutsukirjeellä menettelystä, jonka mukaisesti hanke-esityksiä voidaan tehdä Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR). KYT-johtoryhmä laatii evästyksen hankehaun sisällöllisistä suuntaviivoista täydentämään puiteohjelmaa:

Hankehaun taustamateriaali

Hanke-esitykseen kuuluvat (1) hakulomake, (2) työsuunnitelma, (3) budjetti ja (4) hakuyhteenveto

Hanke-esitykset on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön (kts. osoitetiedot TEM:n kutsukirjeestä). Hanke-esitykset on samaan aikaan toimitettava myös sähköpostitse tutkimusohjelman koordinaattorille (kts. tarkemmat ohjeet linkistä): hanke-esityksen sähköpostiversio [PDF].

Ohjeita raportoijalle

Rahoitettavien tutkimushankkeiden tulee laatia laskujen liitteeksi (kts. laskutusaikataulu Sopimusehdot VYR:n rahoittamille tutkimushankkeille) edistymisraportit sekä vuoden vaihteen jälkeen koko vuoden kattava vuosiraportti ja vuosiyhteenveto (28.2.):

Koordinaattori laatii vuosittain tutkimusohjelmalle vuosisuunnitelman (hankekohtaisten hakuyhteenvetojen pohjalta), kolme osavuosikatsausta (hankekohtaisten edistymisraporttien pohjalta) ja vuosikatsauksen (hankekohtaisten vuosiyhteenvetojen pohjalta).

Päätöksenteko tutkimusten rahoituksesta

Hanke-esitykset käsitellään vuoden loppuun mennessä. Rahoituspäätökset valmistuvat maaliskuussa 2014. Tarkempi kuvaus hanke-esitysten käsittelyn vaiheista on linkissä: päätöksenteko tutkimushankkeiden rahoituksesta [PDF].

 

  

 
 Arkisto
  Hankehaku 2013
Hankehaku 2012

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |