KYT2014  >  Hankkeet

Tutkimushankkeet pääaihepiireittäin vuonna 2012

Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Kehittyneet polttoainekierrot - Uudet erotustekniikat Risto Harjula, HYRL
Kehittyneet polttoainekierrot - Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi Tuomas Viitanen, VTT
Ydinjätteen transmutointi ADS-reaktorissa (FLUTRA) Rainer Salomaa, Aalto

Ydinjätehuollon turvallisuustutkimus

Turvallisuusperustelu (koordinoitu hanke LS-TUPER, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Loppusijoituksen turvallisuusperustelu (LS-TUPER) Markus Olin, VTT
Loppusijoituksen turvallisuusperustelu (LS-TUPER) – HYRL Juhani Suksi, HYRL
Turvallisuusperustelun täydentävät tarkastelut TUPER/GTK Lasse Ahonen, GTK
Loppusijoituksen turvallisuusperustelu (LS-TUPER);
osahanke laskennallisen analyysimallin kehittäminen
Antti Lempinen, Ludus Mundi Oy

Puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (koordinoitu hanke, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Markus Olin, VTT
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Antti Niemistö, Numerola Oy
Bentoniitin ominaisuuksien arviointi: mineralogiset tutkimukset GTK:ssa (BOA/GTK) Mia Tiljander, GTK
Bentoniitin fenomenologinen THM-mallinnus (BOA-konsortion osahanke) Markku Kataja, JYFL
Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Ritva Serimaa, HYFL
Kolloidien vaikutus radionuklidien kulkeutumiseen (KOLORA) Pirkko Hölttä, HYRL
Bentoniitin ja täyteaineiden lohkopintojen mekaaninen käyttäytyminen leikkausrasituksessa Leena Korkiala-Tanttu, Aalto

Kapselin pitkäaikaiskestävyys (koordinoitu hanke L-TICO, hankekoordinaattori lihavoituna)

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Hitsatun kuparivaipan pitkäaikaiskestävyys (MICO) Juhani Rantala, VTT
Kuparisen ydinjätekapselin mekaaniset ominaisuudet Hannu Hänninen, Aalto
Sulfidien aiheuttama kuparin haurastuminen (CUHA) Timo Saario, VTT
Korroosion monitorointi loppusijoitusolosuhteissa (KAISA) Timo Saario, VTT
Kuparin korroosio hapettomassa vedessä Antero Pehkonen, Aalto

Muut turvallisuustutkimukset

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Kallion in situ tutkimukset Marja Siitari-Kauppi, HYRL
Kolmenarvoisten aktinidien kiinnittyminen savi- ja (hydr)oksidimineraalien pinnalle Nina Huittinen, HYRL
Kiven kolmiulotteisen huokosrakenteen yhdistäminen matriisidiffuusiomallinnukseen Jussi Timonen, JYFL
Syvien kalliopohjavesien mikrobiologinen kartoitus (Geomikro) Merja Itävaara, VTT
Kallioperän suolaiset fluidit, kaasut ja mikrobit (SALAMI) Ilmo Kukkonen, GTK
Syvän kallioperän bioinformatiikka (GEOBIOINFO) Juho Rousu, Aalto
Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa. Osaprojekti 1 Jari Puttonen, Aalto
Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa. Osaprojekti 2 Eila Lehmus, VTT
C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) Kaija Ollila, VTT
Ydinjätteen riskien arviointiin soveltuvan radioekologisen mallintamisen kehittäminen empiirisen aineiston valossa Jukka Juutilainen, UEF
Mikrobiologisen korroosion riskit Suomen loppusijoitusolosuhteissa Leena Carpén, VTT

Ydinjätehuoltoon liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus

Tutkimushanke Hankepäällikkö
Käytetyn ydinpolttoaineen geologisen sijoituksen kansainväliset sosio-tekniset ja turvallisuus haasteet – Suomi ja EU – FiNSOTEC 2012-2014 Tapio Litmanen, JY

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |