KYT2014 < Seminaarit / workshopit

LS-TUPER workshop

2.2.2012

9:00 Kahvi
9:30 Turvallisuusperustelun tarkastelua, Lasse Ahonen
9:50 Kolloidit ja turvallisuusperustelu, Pirkko Hölttä
10:10 Tunnetaanko loppusijoitussysteemin prosesseja riittävästi?, Juhani Suksi
10:30 Ajatelmia jo tehdystä turvallisuusperustelutyöstä, Merja Tanhua-Tyrkkö
10:40 Tauko
10:50 Monilohkomallin Markovin ketjun Monte Carlo -simulaatio, Antti Lempinen
11:10 Kipukohtia?, Henrik Nordman
11:20 COMSOL-mallinnuksen mahdollisuudet ja ongelmat , Veli-Matti/Markus/Karita
11:30 Yhteydenpito kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen, Markus Olin
Turvallisuusperustelu ja skenaarioiden muodostaminen, Markus Olin
12:20 KYT-ohjelman kuulumisia , Kari Rasilainen
STUKin tai muiden ulkopuolisten puheenvuorot
12:30 Lounas
13:30 Projektiryhmän kokous


Esitykset PDF-tiedostoina
   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |