KYT2014 < Seminaarit / workshopit

Puoliväliseminaarin esitykset

17.4.2013

9:00 Seminaarin avaus, Risto Paltemaa, STUK
  Bentoniittipuskuri (koordinoitu hankekokonaisuus)
  Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA); Markus Olin, VTT
  Kapseli (koordinoitu hankekokonaisuus)
  Kapselikuparin pitkäaikaiskestävyys (L-TICO); Juhani Rantala, VTT
10:50 Betoni (Aalto, VTT)
  Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa; Olli-Pekka Kari, Aalto
  Turvallisuusperustelu (koordinoitu hankekokonaisuus)
  Loppusijoituksen turvallisuusperustelu (LS-TUPER); Markus Olin, VTT
  Nuklidikulkeutuminen
  Kallion in situ tutkimukset; Marja Siitari-Kauppi, HYRL
  Kiven kolmiulotteisen huokosrakenteen yhdistäminen matriisidiffuusio-mallinnukseen; Mikko Voutilainen, JYFL
  C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14); Kaija Ollila, VTT
  Kolmenarvoisten aktinidien kiinnittyminen savi- ja (hydr)oksidimineraalien pinnalle; Nina Huittinen, HYRL 
  Mikrobiologia (Aalto, GTK, VTT)
  Syvien kalliopohjavesien ominaisuudet (GTK:n osuus); Lasse Ahonen, GTK
  Syvän biosfäärin tutkimus (Aallon ja VTT:n osuus); Malin Bomberg, VTT
  Biosfääri
  Ydinjätteen riskien arviointiin soveltuvan radioekologisen mallintamisen kehittäminen empiirisen aineiston valossa; Jukka Juutilainen, UEF
15:10 Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat   
  Kehittyneet polttoainekierrot -Uudet erotustekniikat; Risto Koivula HYRL
  Kehittyneet polttoainekierrot -Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi; Tuomas Viitanen, VTT
  Ydinjätteen transmutointi ADS-reaktorissa (FLUTRA); Lauri Rintala, Aalto


Esitykset PDF-tiedostoina
   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |