KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 1/2011

3.5.2011

KYT2014-johtoryhmä totesi kokouksessaan 8.4.2011, että KYT2014-ohjelman rahoituspäätökset on tehty Valtion ydinjätehuoltorahastossa 15.3.2011 ja että ne noudattavat johtoryhmän ehdotusta joulukuulta 2010. Rahaston myöntämä rahoitus KYT2014-ohjelmalle vuonna 2011 on 1,7 miljoonaa euroa. Tällä rahoitetaan 30 tutkimushanketta ja tutkimusohjelman hallintohanke. Kaikkia rahoitettavia hankkeita jouduttiin leikkaamaan.

Fukushiman ydinonnettomuuden johdosta keskusteltiin mahdollisesti esille nousevista tutkimustarpeista. Tällaisina mainittiin turvallisuusanalyysien skenaarioiden johtamisen systematisointi KYT2014-ohjelman hankkeessa Loppusijoituksen turvallisuusperustelu ja saman hankkeen yhteistyömahdollisuus reaktoriturvallisuuteen keskittyvän SAFIR2014-ohjelman kanssa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että tutkimusohjelmien väliin ei jää turvallisuuden kannalta olennaisia selvittämättömiä katvealueita.

KYT2014-ohjelman tutkimushankkeiden sisällöllinen ohjaus- ja seuranta toteutetaan tutkimusohjelman tukiryhmien toimesta. Konkreettinen ohjaus ja seuranta tehdään seurantakokouksissa, joissa käydään läpi useampia saman aihepiirin hankkeita samalla kertaa.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |