KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 1/2014

13.5.2014

KYT2014-tutkimusohjelman johtoryhmä totesi kokouksessaan 8.4.2014, että Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) oli tehnyt rahoituspäätöksen 13.3.2014 tutkimusohjelman hankekokonaisuudesta vuodeksi 2014. Rahoituspäätöksessä KYT2014 tutkimushankkeisiin ohjataan rahoitusta 1,7 M€ KYT2014 johtoryhmän suosituksen mukaisesti. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 28 tutkimushankkeelle.

Johtoryhmän kokouksissa seurataan myös vuonna 2014 tutkimushankkeiden etenemistä. Hanke-esittelyistä vastaavat projektipäälliköt lukuun ottamatta koordinoituja hankkeita, joiden esittelystä vastaavat hankekoordinaattorit. Esittelyt keskusteluineen ovat osa tutkimusohjelman sisäistä tiedonvaihtoa.

Kyseessä on KYT2014-tutkimusohjelman viimeinen vuosi ja seuraavan tutkimusohjelman KYT2018 suunnittelu on menossa. KYT2018-tutkimusohjelman käynnistysseminaari pidetään 22.8.2014 STUKissa. Avoimessa seminaarissa esitellään mm. KYT2018-ohjelman puiteohjelma sekä viranomaisnäkemyksiä ydinjätetutkimuksesta uuden tutkimusohjelmana käynnistyessä. Syksyn 2014 hankehaku perustuu KYT2018-puiteohjelmaan.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |