KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 2/2011

17.6.2011

KYT2014-johtoryhmä totesi kokouksessaan 13.6.2011, että tutkimusohjelman Vuosisuunnitelma 2011 on valmistunut. Vuosisuunnitelma kuvaa tutkimusohjelman tutkimussisältöä hanke-esitysten pohjalta. Vuosisuunnitelma on saatavana tutkimusohjelman nettisivuilta (linkki).

KYT2014-ohjelman tutkimushankkeiden edistymisen seuranta ja tieteellinen ohjaus on tukiryhmien vastuulla. Tukiryhmät tekevät työtänsä esimerkiksi seurantakokouksissa, joita varten hankkeet on ryhmitelty aihepiirin mukaan seurantaryhmiin. Seurantaryhmät on esitetty vuosisuunnitelman liitteenä.

Tutkimusohjelman toimintaohje on päivitetty. Toimintaohjeen tarkoitus on helpottaa ja selkeyttää KYT2014-ohjelmassa mukana olevien työtä tutkimushankkeiden valmistelussa, valinnassa, suorituksessa, valvonnassa ja raportoinnissa. Toimintaohje on saatavana tutkimusohjelman nettisivuilta.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |