KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 2/2012

14.8.2012

KYT2014-tutkimusohjelman johtoryhmä totesi kokouksessaan 11.6.2012, että tutkimusohjelman Vuosikatsaus 2011 ja Vuosisuunnitelma 2012 ovat valmistuneet. Vuosikatsaus edustaa toteutunutta ja vuosisuunnitelma suunniteltua hankekokonaisuutta. Molemmat raportit on laitettu tutkimusohjelman verkkosivulle.

Johtoryhmä jatkoi tutkimusohjelman tutkimushankkeiden seurantaa. Kokouksessa 11.6.2012 esiteltiin ja keskusteltiin aihepiireistä Uudet teknologiat ja Betoni. Aiemmin on jo esitelty aihepiirit Bentoniittipuskuri, Kapseli ja Turvallisuusperustelu. Muita hankeseurannan muotoja tutkimusohjelmassa ovat osavuosikatsaukset ja tukiryhmien pitämät seurantakokoukset, joita tänä vuonna on keväällä ja syksyllä.

KYT2014-tutkimusohjelman kansainvälinen arviointi toteutetaan viikolla 48 (26.11. – 30.11.2012). Arviointi perustuu kirjalliseen materiaaliin ja avainhenkilöiden haastatteluihin. Arvioinnin toteuttaa kolmen hengen asiantuntijatiimi, jossa on edustajia Yhdysvalloista, Suomesta ja Ruotsista.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |