KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 2/2013

14.8.2013

KYT2014-tutkimusohjelman Vuosikatsaus 2012 ja Vuosisuunnitelma 2013 ovat valmistuneet. Ne löytyvät tutkimusohjelman verkkosivulta.

Johtoryhmän kävi kokouksessa 10.6.2013 läpi KYT2014-ohjelman kansainvälisen arvion suositukset ja pohti suositusten vaikutuksia tutkimusohjelmaan. Suositukset pyritään ottamaan huomioon lähinnä seuraavan KYT-kauden puiteohjelman valmistelussa. Kansainvälisen arvion loppuraportti (”KYT2014 Review Report”) on julkaistu ja se on ladattavissa työ- ja elinkeinoministeriön englanninkieliseltä verkkosivulta.

Johtoryhmä käynnisti kokouksessaan KYT2014-tutkimusohjelman seuraavan hankehaun valmistelun, jota täydennetään seuraavassa kokouksessa.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |