KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 3/2011

8.9.2011

KYT2014-johtoryhmä valmisteli kokouksessaan 22.8.2011 tutkimusohjelman hankehakua vuodelle 2012. Hankehaku perustuu KYT2014-ohjelman puiteohjelmaan vuosille 2011-2014. Hakuohjeet laitetaan tutkimusohjelman verkkosivuille.

Kokouksessa luonnosteltiin johtoryhmän vuosittaista evästystä hankehakuun. Ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat mm. Fukushiman onnettomuudesta saadut opit käytetyn ydinpolttoaineen vesiallasvarastointiin ja kriisistä viestiminen.

Hanke-esityksiä tullaan arvioimaan erityisillä kriteereillä. Hanke-esityksen sisällön arviointikriteerit pisteytetään asteikolla 1-6, jossa 1 on huonoin ja 6 paras. Uutena arviointikriteerinä otetaan käyttöön hanke-esityksen realistisuus, erityisesti työmäärän ja kustannusten osalta. Hanke-esityksen sisällön arviointikriteereitä on yhteensä viisi.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |