KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 3/2012

29.8.2012

KYT2014-tutkimusohjelman johtoryhmä valmisteli kokouksessaan 21.8.2012 vuoden 2013 hankehakua. Hankehakuun liittyvä materiaali ja ohjeistus laitetaan tutkimusohjelman verkkosivulle. Lisäksi hanke-esitykset pyydetään toimittamaan myös sähköisesti.

Tutkimusohjelman aihepiirit ovat puiteohjelman mukaisesti ennallaan. Johtoryhmä laatii evästyksen puiteohjelman ajankohtaiseksi täydennykseksi.

Hanke-esitysten arviointikriteerit pidetään ennallaan. Lisäksi käynnissä olevien hankkeiden edistymistä arvioidaan.

Johtoryhmä jatkoi tutkimusohjelman tutkimushankkeiden seurantaa. Kokouksessa 21.8.2012 esiteltiin ja keskusteltiin aihepiireistä Nuklidikulkeutuminen ja Mikrobiologia. Aiemmin on jo esitelty aihepiirit Bentoniittipuskuri, Kapseli, Turvallisuusperustelu, Uudet teknologiat ja Betoni.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |