KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 3/2014

7.10.2014

KYT2014-tutkimusohjelman johtoryhmän kokouksessa 24.9.2014 käsiteltiin hankkeiden etenemistä betoni- ja kalliomekaniikka-aihepiireistä sekä uudet teknologiat -aihepiiristä. Lisäksi kokouksessa esiteltiin kaksi nuklidikulkeutumishanketta.

Kokouksessa päätettiin KYT2014-ohjelman loppuseminaarista, jonka ajankohdaksi sovittiin 18.3.2015. Kokouksessa suunniteltiin myös KYT2014-ohjelman loppuraporttia, joka laaditaan suomeksi ja englanniksi. Loppuraportin kirjoitustyö käynnistetään 2014-2015 vaihteessa ja raportin on määrä olla valmis kesäkuussa 2015. KYT2014-loppuraportti julkaistaan sähköisenä versiona.

KYT2018-ohjelman hankehakuaineisto vuodelle 2015 on KYT2014-verkkosivulla ja hankehaku päättyy 31.10.2014.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |