KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 4/2011

17.11.2011

KYT2014-johtoryhmä totesi kokouksessaan 7.11.2011 tutkimusohjelman hankehaun vuodelle 2012 päättyneeksi. Määräaikaan oli tullut kaikkiaan 34 tutkimushanke-esitystä.

Tutkimushanke-esityksistä 4 suuntautui aihealueeseen Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat, 28 aihealueeseen Ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimus ja 2 aihealueeseen Ydinjätehuoltoon liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Turvallisuuden tutkimuksen kolmessa keskeisessä aihepiirissä on koordinoitu hanke-esitys: turvallisuusperustelu (4 osahanketta), puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (7 osahanketta) ja kapselin pitkäaikaiskestävyys (5 osahanketta).

Yhteensä hanke-esityksissä haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta noin 2,9 M€. Alustava arvio VYR:n vuonna 2012 jaettavissa olevasta rahoituksesta on noin 1,7 M€. Johtoryhmä laatii hankehakuun liittyvän rahoitussuosituksensa vuoden loppuun mennessä.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |