KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 4/2012

9.11.2012

KYT2014-johtoryhmä totesi kokouksessaan 6.11.2012 tutkimusohjelman hankehaun vuodelle 2013 päättyneeksi. Määräaikaan oli tullut kaikkiaan 37 tutkimushanke-esitystä.

Tutkimushanke-esityksistä 3 suuntautui aihealueeseen Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat, 32 aihealueeseen Ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimus ja 2 aihealueeseen Ydinjätehuoltoon liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Turvallisuuden tutkimuksen kolmessa keskeisessä aihepiirissä on koordinoitu hanke-esitys: turvallisuusperustelu (4 osahanketta), puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (8 osahanketta) ja kapselin pitkäaikaiskestävyys (5 osahanketta).

Yhteensä hanke-esityksissä haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta noin 2,7 M€. Alustava arvio VYR:n vuonna 2013 jaettavissa olevasta rahoituksesta on noin 1,7 M€. Johtoryhmä laatii hankehakuun liittyvän rahoitussuosituksensa vuoden loppuun mennessä.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |