KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 4/2013

11.11.2013

KYT2014-johtoryhmä totesi kokouksessaan 7.11.2013 tutkimusohjelman hankehaun vuodelle 2014 päättyneeksi. Määräaikaan oli tullut kaikkiaan 33 tutkimushanke-esitystä.

Tutkimushanke-esityksistä 3 suuntautui aihealueeseen Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat, 29 aihealueeseen Ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimus ja 1 aihealueeseen Ydinjätehuoltoon liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Turvallisuuden tutkimuksen kahdessa keskeisessä aihepiirissä on koordinoitu hanke-esitys: puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky (7 osahanketta) ja kapselin pitkäaikaiskestävyys (5 osahanketta).

Yhteensä hanke-esityksissä haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta noin 2,4 M€. Alustava arvio VYR:n vuonna 2014 jaettavissa olevasta rahoituksesta on noin 1,7 M€. Johtoryhmä laatii hankehakuun liittyvän rahoitussuosituksensa vuoden loppuun mennessä.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |