KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 4/2014

28.1.2015

KYT2014-tutkimusohjelman johtoryhmän viimeinen kokous oli 12.12.2014.

KYT2014-tutkimusohjelman loppuraportti valmistuu vuoden 2015 keväällä. Siinä esitellään tutkimusohjelman organisointi, tutkimusohjelman päätutkimusaiheet lyhyesti (Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologia, Ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimus ja Ydinjätehuoltoon liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus) sekä tutkimushankkeiden tiivistelmät. Loppuraportti laaditaan suomeksi ja englanniksi, raportit julkaistaan sähköisesti TEM:n julkaisusarjassa.

Loppuseminaari pidetään 18.3.2015. Seminaarissa esitellään tutkimusohjelman tulokset sekä suullisissa esityksissä että postereissa. Loppuseminaarin esitykset ja posterit taltioidaan tutkimusohjelman verkkosivulle.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |