KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 5/2011

11.1.2011

KYT2014-hankehakuun vuodelle 2012 tuli kaikkiaan 34 tutkimushanke-esitystä. Tutkimusohjelman tukiryhmät ovat saattaneet päätökseen hanke-esitysten sisällöllisen arvioinnin. Hanke-esityksiä arvioitiin käyttäen työ –ja elinkeinoministeriön (TEM) kutsukirjeessä mainittuja arviointikriteerejä.

KYT2014 johtoryhmä laati kokouksessaan 19.12.2011 rahoitussuosituksen vuoden 2012 hankekokonaisuudelle. Yhteensä hankehaussa haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta 2,934 M€, kun VYR:n rahoitusvara vuodelle 2012 on 1,730 M€. Vuonna 2012 rahoitettavaksi suositeltuun hankekokonaisuuteen kuuluu 31 tutkimushanketta.

TEM laatii rahoitusesityksen VYR:lle johtoryhmän rahoitussuosituksen ja Säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteella. VYR tekee rahoituspäätökset maaliskuussa 2012.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |