KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 5/2012

2.1.2013

KYT2014 hankehakuun vuodelle 2013 tuli kaikkiaan 37 tutkimushanke-esitystä. Tutkimusohjelman tukiryhmät ovat saattaneet päätökseen hanke-esitysten sisällöllisen arvioinnin. Hanke-esityksiä arvioitiin käyttäen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kutsukirjeessä mainittuja arviointikriteerejä.

KYT2014 johtoryhmä laati kokouksessaan 18.12.2012 rahoitussuosituksen vuoden 2013 hankekokonaisuudelle. Yhteensä hankehaussa haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta 2,7 M€, kun VYR:n rahoitusvara vuodelle 2012 on 1,7 M€. Vuonna 2013 rahoitettavaksi suositeltuun hankekokonaisuuteen kuuluu 32 tutkimushanketta.

TEM laatii rahoitusesityksen VYR:lle johtoryhmän rahoitussuosituksen ja Säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteella. VYR tekee rahoituspäätökset maaliskuussa 2013.

KYT2014-tutkimusohjelman puoliväliseminaari järjestetään 17.4.2013.

KYT2014-tutkimusohjelman kansainvälinen arviointi toteutettiin viikolla 48. Arviointiraportti valmistuu alkuvuonna 2013.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |