KYT2014 < Tiedotearkisto

Tiedote 5/2013

30.12.2013

KYT2014 hankehakuun vuodelle 2014 tuli kaikkiaan 33 tutkimushanke-esitystä. Tutkimusohjelman tukiryhmät ovat saattaneet päätökseen hanke-esitysten sisällöllisen arvioinnin. Hanke-esityksiä arvioitiin käyttäen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kutsukirjeessä mainittuja arviointikriteerejä.

KYT2014 johtoryhmä laati kokouksessaan 19.12.2013 rahoitussuosituksen vuoden 2014 tutkimushankekokonaisuudelle. Yhteensä hankehaussa haettiin valtion ydinjätehuoltorahastolta (VYR) rahoitusta 2,3 M€, kun VYR:n rahoitusvara vuodelle 2013 on 1,7 M€. Vuonna 2014 rahoitettavaksi suositeltuun hankekokonaisuuteen kuuluu 28 tutkimushanketta.

TEM laatii rahoitusesityksen VYR:lle johtoryhmän rahoitussuosituksen ja Säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteella. VYR tekee rahoituspäätökset maaliskuussa 2013.

KYT2014-tutkimusohjelman jatkon suunnittelu on käynnistynyt. KYT2018-tutkimusohjelma käynnistetään vuoden 2015 alussa ja se päättyy vuoden 2018 lopussa. TEM on nimittänyt KYT2018-tutkimusohjelmalle suunnitteluryhmän, jonka puheenjohtajana toimii STUK. Suunnitteluryhmässä ovat edustettuina TEM, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Fortum Power and Heat, Posiva, Teollisuuden Voima ja Fennovoima.

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |