Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
2011-2014


KYT perustuu Suomen ydinenergialakiin (990/1987), jonka mukaan tutkimustoiminnan tarkoituksena on ” varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailuun”.

Tutkimusohjelmassa tutkitaan kansallisesti merkittäviä ydinjätehuoltoon liittyviä kysymyksiä.

KYT-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.

KYT2014-tutkimusohjelmanloppuraportti valmistunut

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma KYT2014 on ollut käynnissä vuosina 2011-2014. Tutkimusohjelman keskeiset aihepiirit ovat ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat, ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimus ja ydinjätehuoltoon liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimuksessa on neljä osa-aluetta, jotka ovat turvallisuusperustelu, puskuri- ja täyteaineiden toimintakyky, kapselin pitkäaikaiskestävyys ja muut turvallisuustutkimukset.

Tutkimuskaudella on ollut käynnissä 39 tutkimushanketta, jotka ovat ensisijaisesti liittyneet ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimukseen. KYT2014-tutkimusohjelman loppuraportissa esitetään tutkimusohjelman tavoitteet, organisointi ja tutkimushankkeet. Luettelo julkaisuista ja opinnäytetöistä esitetään myös.

Siirry suoraan KYT2014-loppuraporttiin >> [PDF]


 

 
Ajankohtaista
KYT2014 loppuraportti

KYT2014 loppu- seminaarin esitykset

KYT2018 hankehaku 2015

KYT2018 käynnistysseminaari

BOA-workshop 2014

KYT2014 puoliväliseminaari 2013

Päivitykset
23.11.2015 KYT2014 loppuraportti
6.5.2015 KYT2014 loppuseminaarin esitykset
15.9.2014 KYT2018 hankehaku
28.8.2014 KYT2018-käynnistysseminaarin aineisto
28.8.2014 BOA-workshopin esitykset
29.7.2013 Vuosikatsaus 2013 ja vuosisuunnitelma 2014 lisätty.


|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |