Hankkeet

KYT2014-tutkimusohjelmassa hankkeet jaetaan kolmeen osaan

  • ydinjätehuollon uusiin ja vaihtoehtoisiin teknologioihin,
  • ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimukseen sekä
  • ydinjätehuoltoon liittyviin yhteiskunnallisiin tutkimuksiin.

Tällä sivulla on esiteltynä tutkimusohjelman vuosittaiset vuosisuunnitelmat, hankeluettelot ja vuosikatsaukset.

2014

Vuonna 2014 KYT2014-ohjelman kokonaisrahoitus tutkimushankkeisiin on 2,6 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 1,7 M€. Tutkimushankkeiden kokonaislaajuus on 24,7 henkilötyövuotta.

2013

Vuonna 2013 KYT2014-ohjelman kokonaisrahoitus on 2,8 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 1,7 M€. Tutkimusohjelman kokonaislaajuus on 25,2 henkilötyövuotta.

2012

Vuonna 2012 KYT2014-ohjelman kokonaisrahoitus on 2,7 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 1,7 M€. Tutkimusohjelman kokonaislaajuus on 26,5 henkilötyövuotta.

 2011

Vuonna 2011 KYT2014-ohjelman kokonaisrahoitus on 2,8 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 1,7 M€. Tutkimusohjelman kokonaislaajuus on 23,5 henkilötyövuotta.

 

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |