KYT2014

KYT2014 - Loppuseminaari 18.3.2015

Aineisto PDF-tiedostoina

8:30 -9:00 Seminaarin avaus, Kaisa-Leena Hutri, STUK
9:15 Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat
  Erotustekniikka, Risto Koivula, HYRL
  Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi, Tuomas Viitanen, VTT
9:55 Loppusijoituksen turvallisuus
  Bentoniittipuskuri, Markus Olin, VTT
   
11:05 Loppusijoituksen turvallisuus jatkuu
  Kapseli, Juhani Rantala, VTT
  Mikrobiologia, Merja Itävaara, VTT
   
13:25 Loppusijoituksen turvallisuus jatkuu
  Betoni, Olli-Pekka Kari, Aalto
  Nuklidikulkeutuminen, Mikko Voutilainen, HYRL
  Biosfääritutkimukset, Tiina Tuovinen, UEF
   
15:15 Yhteiskunta ja ihminen
  Yhteiskuntatieteellinen tutkimus, Tapio Litmanen, JY
15:40 Lopetus
  KYT2014 - tulokset vs. odotukset, Sami Hautakangas, Fortum
  KYT2014 ja ydinjätealan tutkimusstrategiat, Juhani Vira, Posiva

Posterit

Althemeler, N., Cichonska, A., Herrmann, Y., Hoyo Rios, N., Su, H., Pitkänen, E., Rousu, J., Bomberg, M., Arvas, M., Itävaara, M., Kukkonen, I., Ahonen, L., Bioinformatics for deciphering the deep groundwater microbial communities

Elo, O., Huittinen, N., Müller, Ikeda-Ohno, A., Scheinost, A.C., Hölttä, P., AA macroscopic and spectroscopic investigation of Neptinium(V) adsorption on montmorillonite and corundum

Hölttä, P., Suorsa, V., Elo, O., Niemiaho, S., Lehto, J., Bentonite erosion and stability of formed colloids

Huittinen, N., Lehto, J., Sorption of trivalent actinides (An3+) on mineral surfaces

Juutilainen, P., Häkkinen, S., Assessment of proliferation risk related to various fuel cycle scenarios in Finland

Kietäväinen, R., Ahonen, L., Kukkonen, I.T., Bomberg, M., Itävaara, M., Nyyssönen, M., Miettinen, H., Purkamo, L., Rousu, J., Niedermann, S., Wiersberg, T., Deep fluids in crystalline bedrock of Outokumpu and Pyhäsalmi, Finland

Kuva, J., Parkkonen, J., Timonen, J., Voutilainen, M., Siitari-Kauppi, M., Lindberg, A., PPore structure characterization of rock with tomography combined with matrix diffusion modelling

Lavonen, T., Ollila, K., Suhonen, T., C-12 release during corrosion of unirradiated steels in simulated groundwaters

Lempinen, J., Apter, D., Ghulam, S., Kallio, S., Lehto, J., Chemical forms and sorption of radiocarbon in geosphere

Muuri, E., Voutilainen, M., Ikonen, J., Siitari-Kauppi, M., Behaviour of Cs in Grimsel granodiorite: Sorption on main minerals and crushed rock

Purkamo, L., Nuppunen-Puputti, M., Bomberg, M., Kietäväinen, R., Raulio, M., Kukkonen, I., Itävaara, M., Deep terrestrial bedrock fracture zone microbes interacting with different rock surfaces

Rajala, P., Carpén, L., Bomberg, M., Risks of microbiologically influenced corrosion in the Finnish nuclear waste repository

Rajala, P., Carpén, L., Bomberg, M., Mikrobiologisen toiminnan vaikutukset kuparikapselin eri korroosiomuotoihin

Uotinen, L., Korpi, E., Yorke, R., Kopaly, A., Iakovlev, D., Hartikainen, A., Antikainen, J., Rinne, M., Mechanical properties of rock joints

 

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |