Ohjeita

Ohjeita KYT2018 hankehakuun 2015 (15.9.2014 – 31.10.2014)

KYT-hankkeille myönnetään rahoitus vuodeksi kerrallaan. Useamman vuoden kestävissä hankkeissa on jätettävä uusi hakemus joka vuosi normaalin hankehaun yhteydessä syksyllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoittaa kutsukirjeellä menettelystä, jonka mukaisesti hanke-esityksiä voidaan tehdä Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR). Hankehaun sisällölliset suuntaviivat on esitetty puiteohjelmassa:

Hankehaun taustamateriaali

Hanke-esitykseen kuuluvat (1) hakulomake, (2) työsuunnitelma, (3) budjetti ja (4) hakuyhteenveto

Hanke-esitykseen liittyvät tutkimusorganisaatioiden mahdolliset in kind –panokset ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Oma rahoitus ilmoitetaan hakulomakkeessa ja budjettilomakkeessa. Oma panos (esim. tutkimuslaite), jota on vaikea esittää numeerisesti, ilmoitetaan työsuunnitelmassa.

Hanke-esitykset on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisesti (kts. osoitetiedot TEM:n kutsukirjeestä) yhtenä pdf-tiedostona (tiedostot yhdistetään järjestyksessä hakulomake, työsuunnitelma, budjettilomake, hakuyhteenvetolomake). Hanke-esitykset on samaan aikaan toimitettava myös sähköpostitse tutkimusohjelman koordinaattorille Kari Rasilaiselle (kari.rasilainen@vtt.fi).

Ohjeita raportoijalle

Rahoitettavien tutkimushankkeiden tulee laatia laskujen liitteeksi (kts. laskutusaikataulu dokumentista "Sopimusehdot VYR:n rahoittamille tutkimushankkeille") edistymisraportit sekä vuoden vaihteen jälkeen koko vuoden kattava vuosiyhteenveto (28.2.):

Koordinaattori laatii vuosittain tutkimusohjelmalle vuosisuunnitelman (hankekohtaisten hakuyhteenvetojen pohjalta), kaksi osavuosikatsausta (hankekohtaisten edistymisraporttien pohjalta) ja vuosikatsauksen (hankekohtaisten vuosiyhteenvetojen pohjalta).

Päätöksenteko tutkimusten rahoituksesta

Hanke-esitykset käsitellään vuoden loppuun mennessä. Rahoituspäätökset valmistuvat maaliskuussa 2015. Tarkempi kuvaus hanke-esitysten käsittelyn vaiheista on linkissä: päätöksenteko tutkimushankkeiden rahoituksesta [PDF].

 

  

 
 Arkisto
  Hankehaku 2014
  Hankehaku 2013
Hankehaku 2012

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |