KYT2014 puoliväliseminaari 17.4.2013
Hotelli Presidentti, Helsinki

  Seminaarin ohjelma

Seminaarin esitykset

Seminaarin posterit

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT2014) tavoitteena on varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailuun. Ydinjätehuollon valvontavelvollisuuteen liittyvä tutkimus kuuluu viranomaisten muihin ohjelmiin. Ydinjätehuollon suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen liittyvä tutkimus kuuluu puolestaan ydinjätehuoltovelvollisten omiin tutkimusohjelmiin. Tutkimusohjelman sisältö muodostuu kansallisen osaamisen kannalta keskeisistä ydinjätehuollon tutkimuskohteista. KYT2014-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken. KYT2014-ohjelma on jatkoa koordinoiduille julkisille ydinjätehuollon tutkimusohjelmille, joita Suomessa on ollut eri nimillä vuodesta 1989 alkaen. Vuonna 2013 KYT2014-ohjelman kokonaisrahoitus on 2,8 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 1,7 M€. Tutkimusohjelman kokonaislaajuus on 25,2 henkilötyövuotta.

Puoliväliseminaarin tarkoitus on antaa yleispiirteinen läpileikkaus tutkimusohjelmasta ja esittää sen keskeisimmät tieteelliset tulokset vuosilta 2011-2012. Puoliväliseminaari koostuu esitelmistä ja vapaaehtoisista posteresityksistä. Tutkimusta tehdään seuraavissa aihepiireissä:

  • Bentoniittipuskuri
  • Kapseli
  • Betoni
  • Turvallisuusperustelu
  • Nuklidikulkeutuminen
  • Mikrobiologia
  • Biosfääri
  • Ydinjätehuollon uudet ja vaihtoehtoiset teknologiat
  • Ydinjätehuoltoon liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus

Lisätietoja

Kari Rasilainen, KYT2014 koordinaattori, kari.rasilainen@vtt.fi

 

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |