Tutkimusohjelma

Puiteohjelma

Puiteohjelmaan [PDF] on kirjattuna tutkimusohjelman suuntaviivat ja rajaukset koko tutkimuskaudelle.

Esittelykalvot

KYT-ohjelma on esiteltynä lyhyesti kalvoissa [PDF]. 26.8.2014

Toimintaohje

Toimintaohje toimii KYT-ohjelmaan osallistuvan apuna tutkimushankkeita suunniteltaessa, arvioitaessa, suoritettaessa, seurattaessa ja raportoitaessa. Toimintaohje [PDF].

Organisaatio

KYT-tutkimusohjelman organisaatio koostuu johtoryhmästä, tukiryhmistä ja koordinaattorista. Organisaation osat on esiteltynä täällä.

Rahoitus

KYT-ohjelman rahoitus tulee valtion ydinjätehuoltorahastoon (VYR) perustetusta erillisestä Ydinjätetutkimusrahastosta, jonne ydinjätehuoltovelvolliset maksavat vuosittain 0,08 % vastuumäärästään. Vuositasolla VYR:n rahoitusvara on n. 1,7 M€. Lisäksi tutkimuslaitokset voivat ohjata hankkeisiinsa omaa rahoitusta.

Missä tuloksia käytetään?

KYT-ohjelman perustavoite on tuottaa korkealaatuista tutkimustietoa suomalaisten viranomaisten käytettäväksi. Tutkimusohjelman tulokset ovat toisaalta julkisia ja kaikkien osallistujien käytettävissä. KYT-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla sekä edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.

 

   

|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |